PEAK LinkedIn

Seminars

Op 23 maart 2017 vond het Seminar 2017 plaats op Strijp-R - Piet Hein Eek

Bent u voorbereid op baanbrekende innovaties? 

Business Meets even simpel als doeltreffend: Al voor het zevende jaar op een rij organiseren de samenwerkende partners De Groef Accountants en Adviseurs, Notarishuys Veldhoven, TRC Advocaten, Vinance Assurantiën & Financiële Dienstverlening en ABN AMRO een interessant seminar voor hun relaties. Kennis delen en elkaar ontmoeten staan hierbij centraal.

Deze keer was het pand van ontwerper Piet Hein Eek op Strijp R de inspirerende locatie voor een meeting waarbij disruption centraal stond. Disruption, letterlijk vertaald: ontwrichting. Vrij vertaald: baanbrekende verandering. Een positieve uitleg waar de gasten van Business Meets uiteindelijk door geïnspireerd raakten. 

Klik hier voor een impressie van dit seminar

Want tijdens de inleiding van het onderwerp door dagvoorzitter Anne-Marie Fokkens was de zaal nog wat terughoudend. Veranderingen, daar hadden de ondernemers niet zo veel mee. Ergo: ze dachten dat ze er niet zoveel mee hadden. Want dat ze uiteindelijk mee zullen moeten in een nieuwe fase van onze beschaving daar was keynote-speaker Ruud Veltenaar duidelijk in. 'Alles gaat veranderen en u bent daar een onderdeel van.' 

Ruud Veltenaar, trendwatcher, filosoof en visionair, nam tijdens deze editie van Business Meets, zijn toehoorders vervolgens mee in de wereld van disruptieve innovaties. Zijn concrete boodschap: onze samenleving transformeert in sneltreinvaart naar, wat hij noemt, een volgende fase in onze beschaving. De generaties na ons zullen afscheid nemen van 'zekerheden' zoals de marktwerking zoals we die nu kennen met als voorbeeld de energiemarkt. Maar ook de democratie in de huidige vorm staat wat hem betreft op de helling. 'Hoe democratisch zijn we eigenlijk als de macht bij een klein groepje ligt? Of als 65% van alle assets bij 1% van de bevolking ligt? Is dat welvaart?' Veltenaar hield zijn toehoorders dan ook voor dat de nieuwe generatie het anders zal gaan doen. Er zal een verschuiving plaats gaan vinden van welvaart naar welzijn. Hoe? Dat is nog ongewis. Maar in de periferie wordt al geëxperimenteerd of dingen beter kunnen", zegt de toekomstkijker. Zaken die gaan veranderen of dat moeten, zijn volgens Veltenaar de zorg, het onderwijs en de politiek. "Een lange weg, maar als een beweging maar lang genoeg aanhoudt, wordt het uiteindelijk een revolutie". Wat hij in ieder geval zeker weet: "om te veranderen moet de maatschappij ruimte maken voor jonge mensen om te experimenteren. Zij moeten de ruimte krijgen. En een goedbedoeld advies voor de aanwezige ondernemers in de zaal: 'de transformatie' voltrekt zich sneller dan u denkt. Dus weer er op voorbereid." 

Na deze inspirerende sessie werden zowel Veltenaar als Steven Nelemans van Start Up Amber Mobility en Eric Broekhuizen, COO en programma director bij High Tech XL, uitgenodigd voor een ronde tafeldiscussie onder leiding van Anne-Marie Fokkens. Hierin werden de verschillende visies van de heren naast elkaar gelegd en gekeken op welke manier zij denken dat organisaties succesvol in kunnen spelen op de veranderde markt. Hierbij speelde met name mobiliteit een rol. 

Vanzelfsprekend beargumenteerd door Veltenaar en gevoed door vragen en opmerkingen uit de zaal. Iets wat niet alleen de interactie natuurlijk ten goede kwam, maar ook aangaf dat de zaal geïnspireerd was geraakt door hetgeen wat ze gehoord en gezien hadden. Vorige Seminars


Verslag van het Seminar( 2016)Natlab - Plaza Futura
Een foto overzicht van dit Seminar
Een tekst verslag van dit Seminar

Verslag van het Seminar (2015) - Domein Oogenlust
Kijk hier voor een "beeld verslag" van deze dag.

Verslag van het Seminar (2014) - MMC Veldhoven
Verslag van het Seminar (2013) - High Tech Campus
Verslag van het Seminar (2012) - TechniekHuys
Verslag van het Seminar (2011)
Verslag van het Seminar (2010) - De Schalm