PEAK LinkedIn

Echtscheiding

Een scheiding heeft grote impact op de gezinssituatie. Naast de scheidende partners zijn er ook vaak kinderen betrokken bij een scheiding.

Zowel bij de ouders als bij de kinderen ontstaat grote onzekerheid over de toekomst. Naast alle emoties en praktische aspecten zijn er ook financiële zaken die geregeld moeten worden.

Daarom kiezen mensen er in veel gevallen voor zich individueel of gezamenlijk te laten begeleiden in dit proces.


Vinance zal alleen in die zaken bemiddelen als het gaat om Echtscheiding
door Onderlinge Toestemming. U gaat dan, voor u de echtscheidingsprocedure
start, samen afspraken maken over uw kinderen, woning en goederen.

Naast het Echtscheiding en Ouderschapsplan is er ook materiaal ontwikkeld
voor de kinderen en ouders.

Op de website www.ouders-uit-elkaar.nl kunnen ouders
en de kinderen lezen wat er allemaal bijkomt kijken.

De informatie op de website is verdeeld in ouders en
verschillende leeftijdscategorieën.
meer Particulier

Algemeen
Gezin
Recreatie
Verkeer
Zorg
Wonen                                                                                                                                   Geef Vinance Assurantiën en Financiële Dienstverlening een beoordeling op Advieskeuze.nl