PEAK LinkedIn

Vinance laat hun klanten aan het woord

Om een juist advies uit te kunnen brengen en te kunnen bemiddelen bij het sluiten van bedrijfsmatige verzekeringen is het van belang om op de juiste wijze risico’s in kaart te brengen. Zeker bij bedrijven is dit vaak erg complex.

Ondernemers risico’s moeten op de juiste wijze worden geïnventariseerd en geanalyseerd. 
  Derhalve zouden we pagina’s kunnen vullen over riscobeheer, riscomanagement, riskmanagement, insurancemanagement, en risicofinanciering.

Dit gaan we echter niet doen. In plaats daarvan willen we u kennis laten maken met onze zakelijke klanten en lezen wat zij belangrijk vinden.

Kijk onder de verschillende groepen naar een "klant aan het woord" interview

      

   Geef Vinance Assurantiën en Financiële Dienstverlening een beoordeling op Advieskeuze.nl