PEAK LinkedIn

Zorgeloos met een passende zorgverzekering

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering hebben. De Basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

De Tweede Kamer beslist elk jaar wat wel en niet in het basispakket zit. Het basispakket is bij alle verzekeraars gelijk, zodat iedere verzekerde recht heeft op dezelfde basiszorg. 

Vrije zorgkeuze of niet?
Hoewel de Basisverzekering bij alle verzekeraars gelijk is zijn er toch belangrijke verschillen tussen verzekeringen met gecontracteerde zorg of vrije zorgkeuze.
Gecontracteerde zorg
Veel van de zorgverzekeraars maken afspraken over de te hanteren prijzen met zorgverleners. Deze verzekeraars vergoeden slechts de zorgkosten die je maakt bij deze zogenaamde gecontracteerde zorgverleners. Je betaalt vaak minder premie, maar daar staat tegenover dat je wordt beperkt in je keuzemogelijkheden. Kies je toch voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan dien je zelf het prijsverschil of in het meest extreme geval zelfs de volledige kosten te betalen.
 
Vrije zorgkeuze
Het voordeel van vrije zorgkeuze is natuurlijk de keuzevrijheid in zorgverleners voor wat betreft geplande zorg. Ongeacht eventuele prijsverschillen wordt de verleende zorg volledig vergoed door je verzekeraar. Een nadeel van vrije zorgkeuze is dat daartegenover in
de meeste gevallen een hogere premie staat.
 
Budgetpolis
Nieuw is de budget natura polis. Bij sommige zorgverzekeraars bestaat
de optie je keuze uit verschillende zorgverleners nog sterker te beperken.
Je dient bovendien veel zaken online te regelen, zoals aanschaf van medicijnen via een online apotheek. Hiertegenover staat een lagere maandelijkse premie.

Aanvullende verzekering
Naast de in Nederland verplichte basisverzekering, kan je ervoor kiezen
om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten. De inhoud van aanvullende pakketten verschilt per verzekeraar. Verzekeraars hebben
de vrijheid zelf aanvullende pakketten samen te stellen en stemmen
deze vaak inhoudelijk af op verschillende doelgroepen.

Aanvullende pakketten
Verzekeraars bieden een veelheid aan aanvullende pakketten aan, variërend van kaal tot zeer uitgebreid. Ook bestaan er pakketten speciaal gericht op bepaalde doelgroepen, zoals studenten, gezinnen of senioren. 
 
Bij de keuze voor de aanvullende verzekering is belangrijk dat je
verzekert waar je behoefte aan hebt. Het is dus zeker zinvol de
aanvullende verzekeringen goed te vergelijken.

Het vergelijkingsprogramma aan de rechterzijde (zorgvergelijker) is
daarvoor een goed hulpmiddel.
  Productwijzers

- zorgvergelijkermeer
Particulier


Algemeen
Gezin
Recreatie
Verkeer
Zorg
WonenGeef Vinance Assurantiën en Financiële Dienstverlening een beoordeling op Advieskeuze.nl